Rolex

Với việc phát minh ra từ “Rolex” vào năm 1908, Hans Wilsdorf không chỉ tạo ra một thương hiệu mới. Ông đã ngay lập tức khẳng định tầm nhìn độc đáo của mình về chế tác đồng hồ và bắt tay vào công cuộc kiếm tìm sự xuất sắc mà Rolex đã không ngừng theo đuổi kể từ đó.

Có những tiêu chuẩn chính xác này ngay từ đầu có nghĩa là dần kết hợp tất cả các bí quyết, kỹ thuật và chuyên môn vào quá trình sản xuất, do đó đảm bảo quyền tự chủ và tính toàn vẹn của thương hiệu.

Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với việc lựa chọn.