Heritage Models

SỰ TRỞ LẠI CỦA MỘT THUYẾT PHỤC THUYỀN THOẠI : SEAMASTER PLOPROF 1200M
Năm 1970, OMEGA chính thức ra mắt chiếc đồng hồ được tạo ra để chịu được áp lực nặng nề mà các thợ lặn làm việc sâu dưới bề mặt đại dương phải chịu đựng. Đó là Seamaster Professional 600, còn được gọi là “Ploprof” (từ plongeur professional – tiếng Pháp có nghĩa là “thợ lặn chuyên nghiệp”). Nó là một trong những chiếc đồng hồ đeo tay dành cho thợ lặn mạnh mẽ và có khả năng đi biển tốt nhất từng được chế tạo.

Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với việc lựa chọn.